Tietoa Tulppa avokuntoutuksesta

20.4.2018

KENELLE TULPPA-AVOKUNTOUTUS ON TARKOITETTU

  • sepelvaltimotautia sairastavat
  • pallolaajennetuille ja ohitusleikatuille
  • aivo- ja alaraajaverenkiertohäiriöitä sairastaville
  • henkilöille, joilla on paljon sydän- ja valtimotautien vaaratekijöitä (korkea verenpaine, diabetes, kohonnut kolesteroli, huomattava ylipaino jne.)

TULPPA-AVOKUNTOUTUKSEN TAVOITTEENA ON, ETTÄ KUNTOUTUJA

  • tunnistaa oman terveytensä ja hyvinvointinsa avaintekijöitä 
  • löytää keinoja terveellisten elintapojen omaksumiseen
  • saa tietoa sydän- ja valtimotaudeista ja niiden riskitekijöistä
  • saa mahdollisuuden vertaistukeen
  • edistää toipumista ja työ- ja toimintakykyään sekä pienentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin.

Useassa kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistynyt ja käynnistyy Tulppa-avokuntoutusryhmiä.

Tule Tulppa-kuntoutukseen

• jos sinulla on kohonnut sairastumisen riski tai jos olet sairastunut hiljattain,
• jos sairautesi vaihe tai elämäntilanteesi muuttuu,
• jos kaipaat tukea kuntoutumiseen
• jos sairastuminen aiheuttaa pelkoja.

 

Mitä?

Tulppa-kuntoutus on terveyskeskuksen järjestämää ryhmämuotoista
avokuntoutusta yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.

Kuinka usein?

Kuntoutus käsittää 8–10 ryhmätapaamista (2-3 tuntia) ja seurantatapaamisen kuuden ja/tai 12 kuukauden kuluessa. Pienryhmissä on 10–12 osallistujaa.

Ketkä vetävät?

Ryhmänohjaajina toimivat terveydenhoitaja/sairaanhoitaja ja fysioterapeutti
-työpari ja koulutettu vertaisohjaaja.

Vertaisohjaajaksi?

Jos haluat olla myöhemmin tukena muille, voit ryhtyä ryhmän vertaisohjaajaksi käytyäsi Yksi elämä -järjestöjen Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton vertais- tuki-koulutuksen tai Tulppa-ohjaajakoulutuksen.

Ota yhteyttä terveyskeskuksesi hoitajaan ja kysy lisätietoja!