Vertaistukitoiminta

Vertaistukitoiminta on vapaaehtoista. Vertainen on ihminen, jolla on samankaltainen kokemus kuin vertaistuettavalla. Vertaistuki voi toteutua kahden henkilön välillä, ryhmässä tai verkostoissa. Vertaisryhmät voivat poiketa toisistaan tavoitteidensa, tapojensa, toimintansa sekä sen keston ja ryhmän jäsenten suhteen.

Vertaisryhmätoiminnalle on ominaista vapaaehtoisuus ja vastavuoroisuus. Ryhmän jäsenet toimivat samanaikaisesti sekä tuen antajina että sen saajina. Vertaistukihenkilöllä on aina taustalla omakohtainen kokemus, jonka voi jakaa vertaistuettavan kanssa. Vertaistukihenkilön oman tilanteen tulee olla sellainen, että hän voi toimia tukena vertaiselleen mm.siten, että hän on käsitellyt kokemustaan pidemmälle kuin vertaistuettava.

Aivoliiton Pohjois-Pohjanmaan AVH ry:llä on koulutettuja vertaistukihenkilöitä vastasairastuneille ja heidän omaisille/ omaishoitajille.Vertaistukihenkilöt ovat vaitiolovelvollisia, samoin Kastellissa kokoontuva vertaisryhmä.Jos tarvitset vertaistukihenkilöä, voit tiedustella vertaistoiminnan suunnittelijalta.

Tiedustelut: https://www.aivoliitto.fi/palvelut/chatpalvelut/#1d23ad86Haetaan uusia vertaistukihenkilöitä

Kiinnostaako sinua lähteä vertaistukijaksi aivoverenkiertohäiriöön sairastuneelle tai hänen läheiselleen.Vertaistukija on kuuntelija ja antaa oman kokemuksen kautta toivoa sairastuneelle ja läheiselle.Vertaistuki on yksi vapaaehtoistyön muoto ja tarvetta sille on, koska aivoverenkiertohäiriöihin sairastutaan Suomessa paljon. Kun elämä menee rikki, on vertaistuki yksi mahdollisuus olla hetki toisen tukena ja auttaa eteen päin.Haemme sairastuneita, läheisiä ja kaiken ikäisiä vertaistukihenkilöitä. Vertaistukijamme eivät ole julkisesti esillä, vaan välitämme vertaistukea suojatusti. Kun meille tulee tuettava, joka hakee vertaistukea, kysymme vertaistukijalta, onko hänellä aikaa ja mahdollisuus kohdata tuettavaa, joko henkilökohtaisesti tai vaikka esim. puhelimella tai sähköpostilla. Jos oma aika ei riitä voi sanoa ei ja kysymme seuraavaa vertaistukijaa.Järjestämme koulutuksen kiinnostuneille. Ota yhteyttä ja ilmoita kiinnostuksestasi Aivoliittoon. Linkit sivuille: Aivoliiton järjestöpalveluiden tai Aivoliiton koko henkilökunnan.

Yhdistyksen vertaistukivastaavat

OYS; Kaisu Niemelä