Vertaistukitoiminta

Vertaistukitoiminta on vapaaehtoista. Vertainen on ihminen, jolla on samankaltainen kokemus kuin vertaistuettavalla. Vertaistuki voi toteutua kahden henkilön välillä, ryhmässä tai verkostoissa. Vertaisryhmät voivat poiketa toisistaan tavoitteidensa, tapojensa, toimintansa sekä sen keston ja ryhmän jäsenten suhteen.

Vertaisryhmätoiminnalle on ominaista vapaaehtoisuus ja vastavuoroisuus. Ryhmän jäsenet toimivat samanaikaisesti sekä tuen antajina että sen saajina. Vertaistukihenkilöllä on aina taustalla omakohtainen kokemus, jonka voi jakaa vertaistuettavan kanssa. Vertaistukihenkilön oman tilanteen tulee olla sellainen, että hän voi toimia tukena vertaiselleen mm.siten, että hän on käsitellyt kokemustaan pidemmälle kuin vertaistuettava.

Pohjois-Pohjanmaan Aivoyhdistys ry:llä on koulutettuja vertaistukihenkilöitä vastasairastuneille ja heidän omaisille/omaishoitajille.Vertaistukihenkilöt ovat vaitiolovelvollisia, samoin Kastellissa kokoontuva vertaisryhmä.

Jos tarvitset vertaistukihenkilön, voit tiedustella järjestösuunnittelija Risto Lappalaiselta puh. 040 543 7290.